Strona główna
O nas
Oferta
Informacje
Zamów usługę
Pomoc
Kontakt

O nas

1989r.
    Firma BJM rozpoczęła swoją działalność w 1989 roku w Wołominie świadcząc usługi serwisowe w zakresie systemów mikrokomputerowych dla instytucji administracji państwowej oraz przedsiębiorstw i zakładów produkcyjnych.

1999 / 2000r.
    W 1999 roku została przekształcona w spółkę z ograniczoną odpowiedzialnością, której podstawowym zadaniem była kontynuacja dotychczasowej działalności o profilu informatycznym oraz zarządzanie i obrót nieruchomościami. W 2000 roku zakupiono ok. 60.000 m2 terenów w samym centrum Wołomina, na których niegdyś działał tzw. Zakład „A” PP Huty Szkła Wołomin.
    Huta Szkła została zbudowana na początku XX wieku i w najlepszym okresie zatrudniała ponad 2000 osób. Dzięki niej Wołomin zaczął się rozwijać, a jednocześnie przyciągał ludność i inwestorów. Firma BJM chce kontynuować proces rozwoju naszego miasta oraz prowadzić do jego dalszego wzrostu gospodarczego. Dlatego też nabyła ona nieruchomości, a następnie je wyremontowała, zmodernizowała i przystosowała do obecnych wymagań na rynku lokali usługowych, biurowych i handlowych, tak aby Wołomin stał się konkurencyjny dla rozwiniętych ośrodków gospodarczych.
    W jednym z zakupionych budynków mieściła się siedziba wołomińskiego oddziału firmy Ster Projekt S.A. wraz z ogromnym zapleczem kadrowym i technicznym, zajmująca się przede wszystkim projektowaniem, budową i integracją systemów informatycznych.
    Kolejny budynek został w pełni zmodernizowany na potrzeby lokacji firm typu call-center (usługi telemarketingowe, infolinie itp.) oraz centrum ISP (Internet Service Provider), co wymagało zastosowania najnowocześniejszych technologii. Tutaj swoje siedziby mają takie firmy jak: ASK (Axel Springer Kontakt), Aster City oraz firma Booz, Alen & Hamilton z USA.

2002r.
    W związku ze sprzyjającymi warunkami infrastrukturalnymi oraz dogodną, centralną lokalizacją w Wołominie spółka BJM w 2002 roku rozszerzyła swoją działalność o sprzedaż usług internetowych. W tym celu został powołany samodzielny zespół odpowiedzialny za świadczenie w/w usług. Wykorzystano między innymi komin hutniczy o wysokości ponad 60 metrów jako maszt telekomunikacyjny, na którym zamieszczono najnowocześniejsze radiowe stacje bazowe.
    Rozbudowane zaplecze techniczne, warunki infrastrukturalne oraz wiedza i doświadczenie kadry pozwoliło na rozwinięcie następnej gałęzi w działalności firmy – projektowania, wdrażania i dystrybucji systemów obejmujących kompleksowe rozwiązania z zakresu systemów pomiarowych, w szczególności zdalnego odczytu liczników energii elektrycznej, gazu, ciepłej wody i innych mediów. Ponadto firma świadczy usługi projektowania, wdrażania i dystrybucji systemów klimatyzacji i wentylacji dla średnich i dużych obiektów (kina, teatry, sale konferencyjne, produkcyjne itp.) stosując rozwiązania takich firm jak LENOX, McQuay i inne.

2003 / 2006r.
     Na dzień 1 października 2006 roku firma łącznie zatrudnia 14 osób i stale współpracuje z 20 kontrahentami. Jest zarejestrowana w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy pod numerem KRS 0000069524 i posiada kapitał zakładowy w wysokości 4.258.000 PLN.


    Wiedza i wieloletnie doświadczenie kadry zarządzającej, profesjonalizm i zaangażowanie pracowników, świadomość celu, w jakim firma została zawiązana, oraz doskonała pod względem technologicznym infrastruktura pozwala nam na budowę najlepszej przyszłości. Naszą misją jest pobudzenie Wołomina i jego okolic do wzrostu gospodarczego tak aby był on równorzędnym partnerem na otwartym rynku Unii Europejskiej gdzie oferowane usługi są bardzo konkurencyjne pod względem jakości technologii, wykonania i ceny. Idąc dalej, firma BJM zamierza rozwinąć swoją działalność i w przyszłości oferować usługi w zakresie projektowania i obsługi systemów zarządzania kompleksami budynków usługowo-biurowo-handlowych. Wspólnie „budujemy naszą przyszłość”.


    Firma BJM ma jasną i konkretną wizję naszej przyszłości, którą wspólnie budujemy. Wizją tą jest dobrze rozwinięte i prosperujące miasto Wołomin – miasto, które przyciąga inwestorów swoją rozbudowaną infrastrukturą, zaawansowanymi technologiami, produkcyjno-usługowym charakterem, dostępnością szerokiego wachlarza oferowanych usług i wysoką ich jakością. W miejscu w którym stał Zakład „A” Huty Szkła – niegdyś symbol rozwoju i bogactwa Wołomina, a obecnie oznaka słabości i bankructwa – powstanie nowoczesne centrum gospodarcze.
    Długoterminowe plany naszej firmy sięgają znacznie dalej niż granice Polski. Zarząd firmy BJM ma zamiar rozszerzyć zasięg oferowanych usług o wszystkie główne miasta polskie, a następnie również o rynki zachodnioeuropejskie.


    Zarząd firmy BJM opracował długoterminowy plan strategiczny, który doprowadzi spółkę do realizacji jej celów. Podstawowymi jego założeniami jest poszerzanie, urozmaicanie i doskonalenie oferty firmy w zakresie świadczonych usług. W związku z rozbudowaną działalnością spółki plan strategiczny został podzielony na kilka części.
    Pierwsza z nich to zarządzanie i obrót nieruchomościami. Plan taktyczny zakłada dynamiczny rozwój tej gałęzi działalności w związku z rozwojem rynku nieruchomości i wzrostem zainteresowania inwestycjami w miastach podwarszawskich. W tym celu został powołany zespół, którego rola polega na świadczeniu wszelkich usług związanych z najmowaniem lokali przez Klientów oraz dostosowywaniem warunków do ich potrzeb, obsługą pozostałych budynków magazynowych i biurowych, poszukiwaniem nowych inwestorów i opracowywaniem planów zagospodarowania terenów.
    Drugą część planu stanowi świadczenie usług internetowych. Plan taktyczny zakłada dalszy rozwój i poszerzanie wachlarza oferowanych usług. Dział ten ściśle współpracuje z działem nieruchomości w zakresie podłączania budynków najmowanych przez Klientów do wspólnych sieci teleinformatycznych i Internetu. Ponadto świadczy usługi Klientom zewnętrznym podłączając do Internetu domy wolnostojące i budynki wielomieszkaniowe na terenie powiatu wołomińskiego.
    Kolejna część planu zakłada rozwój działu energetycznego. Firma BJM w tym zakresie oferuje nie tylko sprzedaż liczników energii elektrycznej, gazu, wody i innych mediów oraz systemów zdalnego ich odczytu, systemów zasilania awaryjnego, ale również projektowanie, budowę, wdrażanie, doskonalenie i przebudowę systemów energetycznych.
    Ostatnią częścią planu są systemy klimatyzacyjne. Plan taktyczny zakłada rozszerzenie świadczonych usług w zakresie projektowania i wdrażania zaawansowanych systemów klimatyzacyjnych o ich rozbudowę, doskonalenie oraz dystrybucję klimatyzatorów.
    Długoterminowy plan strategiczny zakłada połączenie wszystkich działów firmy BJM w celu stworzenia jednego centrum projektowania i budowy systemów zarządzania kompleksami usługowo-biurowo-handlowymi oraz ich administrowania. Jedynie dział Internetu jest przewidziany jako oddzielna komórka świadcząca usługi Klientom zewnętrznym, a w szczególności na obszarach niespełniających wymagań technicznych u innych operatorów.


    Na dzień 1 października 2006 roku firma BJM zatrudnia 14 osób. Jednocześnie pozostaje w stałej kooperacji z ponad 20 kontrahentami.
    Kadra pracownicza każdej firmy jest kluczowym elementem jej rozwoju i sukcesu. Dlatego też dobór pracowników i ich obowiązków stanowi jeden z najważniejszych kroków umożliwiających dalszy rozwój firmy. Jednocześnie jednak każdy pracownik powinien mieć świadomość misji firmy i utożsamiać się z założeniami jej wizji. Niezwykle ważną rolę odgrywa dopasowanie wykształcenia, doświadczenia, umiejętności i wrodzonych zdolności pracownika do specyfiki i charakteru wykonywanej pracy. Nam się to udało. Wszyscy nasi pracownicy są wysokiej klasy specjalistami. Wykształceni bądź w trakcie nauki utożsamiają się z założeniami i planami firmy, są zaangażowani i zmotywowani. A to stanowi klucz do dalszego, dynamicznego rozwoju BJM.

Top
....